Dofinansowanie

systemu fotowoltaicznego 

"Mój prąd” to nowy ogólnopolski rządowy program wsparcia finansowego inwestycji polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych o mocy od 2 kW do 10 kW. Program został przygotowany przez Ministerstwo Energii we współpracy z Ministerstwem Środowiska. Szczegółowe założenia programu możemy znaleźćTUTAJ.

Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikro źródeł fotowoltaicznych. Szacunkowo rząd liczy na powstanie ok. 200 tys. nowych instalacji fotowoltaicznych, co wedle obliczeń pozwoli zredukować emisję dwutlenku węgla w granicach 600-800 tys. ton. „Mój prąd” ma wesprzeć inny program „Czyste powietrze” (więcej informacji na temat programu TUTAJ), którego celem jest zminimalizowanie, a w miarę możliwości uniknięcie zanieczyszczeń i pyłów przedostających się do atmosfery za sprawą gospodarstw jednorodzinnych. Oba programy są wdrażane, aby spełnić restrykcyjne przepisy i wytyczne Unii Europejskiej. Obsługą programu i wypłatą dotacji będzie zajmował się Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dla kogo przeznaczony jest program?

Program obejmie swym działaniem gospodarstwa domowe, których właściciele dokonają zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych. Beneficjentami mogą być jednak tylko osoby fizyczne. O dofinansowanie nie będą mogły ubiegać się osoby, które posiadają już instalacje fotowoltaiczne. Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”.  

W ramach programu można otrzymać dotację, czyli bezzwrotną pomoc finansową.Budżet rządowego programu„Mój prąd" wynosi 1 mld zł. Wsparcie pokryje do 50% kosztów kwalifikowanych,nie będzie mogło jednak przekroczyć 5 tys. zł.Dotacja obejmuje instalacje o mocy od 2 do 10 kW. Koszty kwalifikowane obejmują zakup paneli fotowoltaicznych, inwertera, okablowania oraz usługi montażowej. 

Wniosek zostanie opublikowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przed uruchomieniem programu lub w momencie startu projektu. Formularz dostępny będzie na stronie internetowej NFOŚiGW. Wnioski będą składane w formie papierowej – wypełniony wniosek trzeba dostarczyć do siedziby NFOŚiGW osobiście lub wysłać pocztą bądź kurierem.

 

Adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A 

02-673 Warszawa

Rządowy program „ Mój Prąd" nie tylko pozwala chronić środowisko i spełnia wymogi Unii Europejskiej, ale także przynosi realne oszczędności na rachunkach za energię. Eksperci przyjmują, że oszczędności z tytułu posiadania instalacji wyniosą w jednym roku 2500 zł – są to wyliczenia na podstawie taryfy G11. Ponadto konsument będzie mógł skorzystać obowiązującej od początku 2019 r. ulgi termomodernizacyjnej (pozwalającej odliczyć instalację fotowoltaiczną od podstawy podatku), jednak obejmie ona jedynie wydatki poza wsparciem. Program „ Mój prąd” nie będzie łączyć się z dotacją w ramach programu „Czyste Powietrze”.

 

Uwaga! Dofinansowanie z programu "Mój Prąd" na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych jest zwolnione z opodatkowania PIT i nie trzeba wykazywać go w zeznaniu rocznym.

BIURO

©2019 by AVM Engineering sp.z o.o. wszystkie prawa są zastrzeżone.