Powietrzne pompy ciepła

Pompy ciepła powietrze-woda jako źródło ciepła wykorzystują powietrze zewnętrzne, w związku z czym wykonywanie dolnego źródła w postaci sond pionowych lub kolektora gruntowego jest zbędne, a produkcja ciepła jest możliwa nawet, gdy temperatura na zewnątrz budynku spada do -25C. Powietrzne pompy ciepła stanowią znakomitą alternatywę dla pomp gruntowych, gdy działka jest mała i nie ma żadnej możliwości wykonania wymiennika gruntowego lub w przypadku gdy chcemy zmniejszyć koszty ogrzewania domu, zasilanego innymi, konwencjonalnymi źródłami ciepła, takimi jak kotły olejowe i kotły gazowe.

Roczny i średniomiesięczny koszt eksploatacji powietrznej pompy ciepła NIBE F2120

Roczny koszt ogrzewania i produkcji ciepłej
wody użytkowej dla domu o powierzchni 
użytkowej 150 m2, zlokalizowanego w centralnej Polsce, o zapotrzebowaniu na
ciepło 50 W/m2 (7,5 kW), zamieszkiwanego
przez 4-osobową rodzinę, wynosi 2608 zł.

Jest to roczny koszt energii elektrycznej zużytej przez powietrzną pompę ciepła NIBE F2120 i szczytowe źródło energii cieplnej w postaci grzałki elektrycznej, dla tego budynku.

Nibe-logo.png

Pompy ciepła powietrze/woda typu NIBE SPLIT to urządzenia, w których układ chłodniczy jest rozdzielony na dwie jednostki: zewnętrzną NIBE AMS, wyposażoną w inwerterową sprężarkę i wewnętrzną, którą dobiera się w zależności od funkcji systemu. Jednostki połączone są instalacją rurową wypełnioną czynnikiem chłodniczym. Jeżeli system ma pracować wyłącznie na centralne ogrzewanie, jednostkę zewnętrzną AMS łączy się z jednostką wewnętrzną HBS i sterownikiem SMO. W przypadku, gdy pompa ciepła NIBE SPLIT ma ogrzewać budynek i produkować c.w.u., jednostkę zewnętrzną łączy się z kompaktową centralą HK 200S/HK 200S-6 ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. i zewnętrznym sterownikiem SMO. Przy wyższym zapotrzebowaniu na c.w.u., jednostkę zewnętrzną należy wyposażyć w jednostkę wewnętrzną HBS i jedną z central VVM lub zewnętrzny zasobnik c.w.u. i sterownik SMO. Przy wysokim zapotrzebowaniu na ciepło, istnieje możliwość połączenia w układzie kaskadowym maksymalnie 8 jednostek AMS i HBS. Pompy ciepła NIBE SPLIT zapewniają komfort cieplny budynku w okresie letnim dzięki wbudowanej funkcji chłodzenia aktywnego.

NIBE AP-AW30

Dwusprężarkowe pompy ciepła powietrze/woda typu monoblok przeznaczone do budynków komercyjnych o wysokim zapotrzebowaniu na energię cieplną. Urządzenie instalowane na zewnątrz (na utwardzonym podłożu) zapewnia produkcję ciepła przy temperaturze powietrza -20°C.Istnieje możliwość połączenia w układzie  kaskadowym maksymalnie 4 jednostek AP-AW30 i uzyskania wydajności grzewczej do 140 kW. Kilka kaskad pomp ciepła kontrolowanych przez system zarządzania budynkiem, oznacza możliwość uzyskiwania jeszcze większych mocy. Poszczególne  jednostki mogą być włączane lub wyłączane w celu  optymalizacji pracy całego systemu. NIBE AP-AW30 to jednofunkcyjne pompy ciepła, które umożliwiają podłączenie zewnętrznego  zbiornika ciepłej wody użytkowej.

 • minimalna temperatura dolnego źródła -20C

 • wysoka temperatura zasilania c.o. 58oC (dot. AP-AW 30 31 kW)

 • nowoczesny regulator AP-CS 2.0

 • możliwość współpracy z systemem zarządzania budynkiem poprzez BACnet/IP

 • wbudowane gniazdo USB do aktualizacji oprogramowania i przesyłu danych

 • możliwość łączenia w układzie kaskadowym maksymalnie 4 jednostek 

 • COP 4,0 (dot. NIBE AP-BW30 -31, przy A7/W35, wg EN 14511)

 • poziom ciśnienia akustycznego od 43 dB(A) (w odległości 1 m, wg EN 11203)

 • zasilanie 3x400 V

 • klasa energetyczna A+ (zgodnie z Dyrektywą ErP, przy temp. zasilania 55C)

 • najwyższą jakość pomp ciepła potwierdza certyfikat jakości EHPA Q

 • • gwarancja do 5 lat*

MonoblokNIBE F2040

Pompy ciepła powietrze/woda typu monoblok z modulowaną mocą grzewczą i wbudowaną funkcją chłodzenia. Urządzenie instalowane na zewnątrz (na utwardzonym podłożu) zapewnia produkcję ciepła nawet przy temperaturze powietrza -20°C. Pompa ciepła F2040 może współpracować z innymi źródłami ciepła, takimi jak np. kotły elektryczne, olejowe, gazowe. W celu produkcji ciepłej wody użytkowej urządzenie wymaga podłączenia zasobnika c.w.u. (np. NIBE BA-ST 90XX-1FEDC, NIBE BA-WH), bądź centrali HK 200M z zewnętrznym sterownikiem NIBE SMO 20/40 lub kompaktowej centrali wewnętrznej NIBE VVM 310/320/500 wyposażonej w sterownik, w zależności od wielkości zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową. Przy wysokim zapotrzebowaniu na ciepło,  istnieje możliwość połączenia w układzie kaskadowym maksymalnie 8 jednostek F2040.

 • modulowana moc grzewcza w zakresie 2,0-6 kW, 3,0-8 kW, 3,5-12 kW lub 4,0-16 kW

 • wbudowana funkcja chłodzenia

 • możliwość wentylacji mechanicznej budynku przy użyciu modułu NIBE F135 lub
  rekuperatora NIBE (dot. SMO 40 i VVM)

 • minimalna temperatura dolnego źródła -20C

 • wysoka temperatura zasilania c.o. 58oC

 • możliwość sterowania przez telefon komórkowy lub Internet

 • możliwość sterowania produkcją ciepłej wody użytkowej, produkcją wody w basenie, szczytowym źródłem ciepła 

 • możliwość łączenia w kaskadę maksymalnie 8 jednostek (dot. F2040 z SMO 40) 

 • wbudowana taca ociekowa

 • wbudowany system odszraniania przez odwrócenie obiegu 

 • SCOP 4,8 (dot. F2040-6 kW, klimat umiarkowany, 35C)

 • COP 5,32 (dot. F2040-6 kW, przy A7/W35, wg EN 14511)

 • poziom ciśnienia akustycznego od 36 dB(A) (dot. F2040-6 kW, w odległości 2 m,
  wg EN 11203)

 • zasilanie 1x230 V

 • klasa energetyczna A++ (zgodnie z Dyrektywą ErP, przy temp. zasilania 55C)

 • najwyższą jakość pomp ciepła potwierdza certyfikat jakości EHPA Q

 • gwarancja do 5 lat*

NIBE Split

* Warunkiem obowiązywania gwarancji na pompy ciepła NIBE jest wykonanie przez Autoryzowanego Serwisanta / Instalatora „Pierwszego uruchomienia”. Koszt „Pierwszego Uruchomienia” obowiązujący w dniu wydania cennika wynosi 500 zł brutto + koszt dojazdu. Sprawdź aktualne warunki gwarancji i koszty na www.nibe.pl

 • modulowana moc grzewcza w zakresie
  2,0-6 kW, 3,0-8 kW, 3,5-12 kW lub 4,0-16 kW

 • minimalna temperatura dolnego źródła -20C

 • wysoka temperatura zasilania c.o. 58C

 • wbudowana funkcja chłodzenia aktywnego

 • możliwość wentylacji mechanicznej budynku przy użyciu modułu NIBE F135 lub rekuperatora
  NIBE (dot. SMO 40 i VVM)

 • możliwość sterowania przez telefon
  komórkowy lub Internet

 • możliwość sterowania produkcją ciepłej wody użytkowej, produkcją wody w basenie, szczytowym źródłem ciepła

 • możliwość łączenia w kaskadę maksymalnie 8 jednostek (dot. AMS 10 z HBS 05 i SMO 40)

 • możliwość montażu na ścianie budynku lub utwardzonym podłożu

 • proste połączenie jednostki zewnętrznej i zewnętrznej systemem rur wypełnionych czynnikiem chłodniczym

 • niski prąd rozruchowy dzięki technologii
  inwerterowej

 • wbudowany system odszraniania przez
  odwrócenie obiegu

 • SCOP 4,8 (dot. NIBE SPLIT 6 kW, klimat umiarkowany, 35oC)

 • COP 5,32 (dot. NIBE SPLIT 6 kW, przy A7/W35, wg EN 14511)

 • poziom ciśnienia akustycznego od 32 dB(A)(dot. NIBE SPLIT 6 kW w odległości 2 m, wg EN 11203)

 • zasilanie jednostka zewnętrzna 1x230 V,
  jednostka wewnętrzna 3x400 V

 • klasa energetyczna A++ (zgodnie z Dyrektywą ErP, przy temp. zasilania 55C)

 • gwarancja do 5 lat*

 

Instalacja z tego typu urządzeniami jest dopasowana indywidualnie, dostosowując się do potrzeb i parametrów ​konkretnego domu.  

 

BIURO

©2019 by AVM Engineering sp.z o.o. wszystkie prawa są zastrzeżone.